Jak zostać Opiekunką / Opiekunem osób starszych?

 

Jak zostać opiekunem/ opiekunką osoby starszej

foto: Oto jest Karolcia

✔ Kim jest Opiekun osób starszych?

Opiekun osoby starszej, to osoba zajmująca się jak sama nazwa wskazuje osobami w podeszłym wieku, które z różnych przyczyn potrzebują wsparcia w swoim życiu. To towarzysz seniora, który spędza z nim czas motywuje i pomaga w wykonywaniu różnych codziennych czynności . Ważne jest, aby opiekun potrafił otworzyć się na potrzeby swojego podopiecznego oraz jego charakter.

Jakie predyspozycje powinna posiadać osoba decydująca się na wyjazd do pracy w charakterze Opiekuna osób starszych?

Podstawowym wymogiem, który bezwzględnie muszą spełniać kandydaci chcące pracować jako Opiekunowie to chęć sprawowania opieki nad drugą osobą. Zdecydowanie takiej opieki potrzebują osoby, którym stan zdrowia uniemożliwia wykonywanie codziennych czynności, dlatego od opiekunów wymaga się przede wszystkim cierpliwości i zrozumienia, wyrozumiałości i łagodności.

Jak zostać opiekunką/ opiekunem osób starszych?

Opiekun osób starszych jest zawodem jak każdy inny. Nie może go sprawować przypadkowa osoba. Wymagane są określone kwalifikacje oraz doświadczenie. Mile widziane jest udokumentowane doświadczenie w placówkach opieki społecznej, szpitalach itp. Natomiast wiele osób zapomina, że doświadczenie zdobywamy także opiekując się chorymi, starszymi członkami rodziny. Często dzieci poświęcają całe swoje życie aby zając się chorymi rodzicami, dziadkami, a kiedy oni już odchodzą czują pustkę która muszą czymś zająć. Wtedy decydują się na wyjazd – to także ogromne kwalifikacje często niedoceniane przez innych.
Przydatne mogą okazać się kursy czy szkolenia w zakresie opieki nad osobami starszymi. Bardzo często od opiekunek i opiekunów wymaga się czynnego prawa jazdy. Bywa, że trzeba zawieść podopiecznego na badania, rehabilitację, wtedy opiekunka z prawem jazdy jest niezbędna.
Zawód opiekuna osób starszych będzie zawsze na czasie. Seniorzy, starsi ludzie preferują spędzić jesień swojego życia we własnym domu, pośród rzeczy które znają, nie przenosząc się do zakładu opieki społecznej.

 Co ze znajomością języka niemieckiego?

Oczywiście komunikatywny niemiecki to podstawa, bez takiej znajomości będzie nam trudno odnaleźć się w obcym kraju. Solidne i dobrze funkcjonujące na rynku firmy pośredniczące w wysyłaniu opiekunek za granicę, takie jak A&J Partners – organizują szkolenia z języka niemieckiego dla swoich opiekunów, są one ogromną szansą dla osób, które mają doświadczenie a brak im podstaw znajomości niemieckiego.

 Jak dokładnie wygląda proces rekrutacji opiekunów?

W pierwszej kolejności odbywa się rozmowa kwalifikacyjna, która ma na celu poznanie kandydata, oceny jego doświadczenia, znajomości języka jak również predyspozycji psychofizycznych, aby jak najlepiej móc dopasować Opiekuna i podopiecznego. W kolejnym etapie przedstawiamy zlecenie ze szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowia podopiecznego, jak również udzielamy szczegółowych informacji w zakresie danych teleadresowych i dotyczących zakwaterowania oraz uzgadniamy termin realizacji zlecenia.

Opiekun zawsze wie, gdzie i do kogo jedzie!

Oczywiście, tu nie może być mowy o przypadku. Każdy Opiekun(ka) jest informowana o zakresie czynności jaki będzie wykonywała w domu podopiecznego bądź podopiecznej. Wie do kogo, gdzie jedzie oraz na jak długo. Ponadto zostaje z nami w stałym kontakcie. Mamy dyżury po godzinach pracy oraz w weekendy to wszystko dla naszych opiekunów – żeby czuli że mogą na nas liczyć i nie są pozostawieni sami sobie.