Choroba Alzheimera – przebieg i stadia choroby

Choroba Alzheimera to uwarunkowane wiekiem postępujące schorzenie neurozwyrodnieniowe, charakteryzujące się spadkiem liczby neuronów, gromadzeniem się płytek starczych w przestrzeni pozakomórkowej mózgu i opon, a niekiedy w ścianie naczyń mózgowych oraz splotów neurowłókienkowych w przestrzeni wewnątrzkomórkowej.   Istotne czynniki w chorobie Alzheimera Zdiagnozowanie choroby jest częstsze w przypadku osób starszych…