Jak efektywnie uczyć się języka obcego? Wykorzystuj internacjonalizmy i zapożyczenia

W poprzednim artykule z tej serii omawialiśmy metody zwiększenia efektywności w nauce języka obcego. Oprócz wymienionych sposobów bardzo skutecznym i łatwym do zastosowania narzędziem jest wykorzystywanie internacjonalizmów i zapożyczeń.   Zgodnie ze ,,Słownikiem języka polskiego” PWN zapożyczenie to: ,,wyraz lub całe struktury przejęte z języka obcego lub na nim…