KORONAWIRUS – zalecenia dotyczące profilaktyki zdrowotnej

Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo Państwa, Państwa rodzin, naszych Opiekunek i Opiekunów stale śledzimy i wdrażamy zalecenia wydane przez Ministerstwo Zdrowia oraz Światową Organizację Zdrowia w zakresie dotyczącym Koronavirusa. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Mając to na uwadze, prosimy…