Ćwiczenia językowe – Liczby po niemiecku

W języku niemieckim ciekawostką jest podawanie liczb w przestawionej formie. Jeżeli chodzi o liczby od 1- 20 sprawa jest prosta. Natomiast w przypadku liczby 21 i kolejnych 22, 23… 34…56 itd liczby podajemy:

mówiąc najpierw ostatnią a później pierwszą cyfrę. Brzmi skomplikowanie? Nie to tylko kwestia przestawienia się. Żeby wam to uprościć każda cyfra posiada zapis fonetyczny oraz nagraną wymowę.


0 – null [nul]


1 – einz [ajnc]


2 – zwei [cwaj]


3 – drei [draj]


4 – vier [fir]


5 – fünf [funf]


6 – sechs [zeks]


7 – sieben [ziben]


8 – acht [acht]


9 – neun [nojn]


10 – zehn [cejn]


11 – elf [elf]


12 – zwölf [cfolf]


 

Liczby od 13- 19 tworzymy dodając do liczebników 3-9 końcówkę zehn – czyli dziesięć, poza małymi wyjątkami, które zaznaczyliśmy na czerwono

 


18 – achtzehn [achtcejn]


19 – neunzehn [nojncejn]


 

Liczby od 20 do 99 powstają poprzez dodanie końcówki -zig

Uwaga na wyjątki – zaznaczyliśmy je dla Was na czerwono

Przy podawaniu liczb robimy to w sposób odwrotny- np 29 powiemy “dziewięć i dwadzieścia” czyli “neunundzwanzig”

 


40 – vierzig [fircig]


50 – fünfzig [funfzig]


60 – sechzig [sechcig]


80 – achtzig [ahcig]


90 – neunzig [nojncig]


 

Aby powiedzieć dwieście, trzysta itd mówimy hundert – czyli sto i określamy ile jest setek : dwie setki – czyli zweihundert to dwieście.

 

100 – (ein)hundert [nojncig]


300 – dreihundert [drajhundert]


400 – vierhundert [firhundert]


500 – fünfhundert [funfhundert]

600 – sechshundert [zekshundert]

700 – siebenhundert itp. [zibenhundert]


Aby utworzyć liczbę złożoną należy na początku podać ilość setek a dopiero później pozostałe liczby:


148 – einhundertachtundvierzig [ajnhundertachtundfirzig]


 

Identycznie jak w przypadku setek sprawa ma się z tysiącami określamy ile jest tysięcy:

 


1000 – (ein)tausend [ajntauzend]


2000 – zweitausend [cwajtałzend]

3000- dreitausend [drajtałzend]

4000- viertausend [firtałzend]

itd.