Lekcja 14: Opis drogi. Wskazywanie gdzie co się znajduje- Rozwiązanie ćwiczenia:

 

Entschuldigen Sie Wissen Sie wo gibt es hier Kunstraum Kreuzberg?

Przepraszam, czy wiecie Państwo gdzie znajduje się tutaj galeria sztuki

 

Ja ich weiß:

Tak wiem

 

Gehen Sie geradeaus über die Brücke,

Proszę iść prosto przez most

 

Dann gehen Sie Prinzenstraße entlang bis zur Apel,

następnie proszę iść wzdłuż Pronzenstraße aż do świateł,

 

Dann biegen Sie rechts ab,

następnie proszę skręcić w prawo

 

Gehen Sie Oranienstraße entlang

Proszę iść wzdłuż Oranienstraße

 

Gehen Sie über den Oranienplatz bis zur Kreuzung,

Proszę przejść przez Oranienplatz aż do skrzyżowania,

 

Biegen Sie links ab, gehen Sie bis zur zweiten Kreuzung,

Proszę skręcić w lewo i iść aż do 2 skrzyżowania,

 

Jetzt gehen Sie noch 5 Meter geradeaus,

Teraz proszę jeszcze przejść 5 metrów prosto

 

Kunstraum Kreuzberg gibt es auf die rechte Seite,

Galeria sztuki znajduje się po prawej stronie