Lektion 12 [lekcjon zwölf] – lekcja dwunasta

zwölf [cfulf] – dwanaście

Zasady budowania cyfr oraz liczby od jeden do miliona omawialiśmy w naszych ćwiczeniach językowych.

Proste działania matematyczne w j.niemieckim:

Plus i minus po niemiecku brzmią tak samo jak w języku polskim :

plus [plus] – dodać / plus

minus [minus] – odjąć / minus

ist [ist] – równa się / jest

macht [macht] – równa się / robi

np:

sechs plus fünf macht elf [zechs plus funf macht elf] – 6 + 5 = 11

zwölf minus vier ist acht [cfulf minus fir ist acht] – 12 – 4 = 8

Do zadań opiekunki bardzo często poza samą opieką należą również takie obowiązki jak np. robienie zakupów:

gehen [gejen] – iść

Ich gehe [ich geje] – ja idę

einkaufen [ajnkaufen] – kupować

jetzt [ject] – teraz

heute [hojte] – dzisiaj

später [szpejter] – później

morgen [morgen] – jutro

jetzt gehe ich einkaufen [ject geje ich ajnkaufen] – idę teraz na zakupy

gehst du heute einkaufen? [gejst du hojte ajnkałfen] – czy idziesz dzisiaj na zakupy?

Czasownika “gehen” można użyć w wyrażaniu innych czynności np:

Ich gehe schlafen [ich geje szlafen] – idę spać

Ich gehe baden [ich geje baden] – idę się kąpać

Jetzt gehe ich essen  [ject geje ich esen] – teraz idę jeść

schlafen [szlafen] – spać

baden [baden] – kąpać się

Kiedy wyrażamy czynność poprzez dwa czasowniki, odmieniamy tylko ten pierwszy , drugi pozostaje w formie bezokolicznika- tak samo jest też w języku polskim

Ich gehe ( forma odmieniona)  jetzt schlafen (bezokolicznik) [ich geje jetzt szlafen] – Ja idę (forma odmieniona) teraz spać ( bezokolicznik).

dasein [dazajn] – być (obecnym)

Ich bin da [ich bin da] – Ja jestem obecna/y

Ich bin in einer Stunde wieder da [ich bin in ajner sztunde wider da] – wracam za godzinę (dosł. ja jestem w godzinę znowu obecna/y)

in einer Stunde [in ajner sztunde] – za godzinę

in einer halben Stunde [in ajner halben sztunde] – za pół godziny

in zwei, drei Stunden [in cfaj, draj sztunden] – za dwie, trzy godziny

wieder [wider] – znowu

ich gehe jetzt einkaufen, was soll ich kaufen? [ich geje jetzt ajnkaufen, was zol ich kaufen?] – idę teraz na zakupy, co powinnam kupić?

sollen [zolen] – mieć powinność – czasownik modalny

kaufen [kałfen] – kupować

Du sollst viel Milch kaufen [du zolst fil milch kałfen] – powinieneś kupić dużo mleka

ich gehe jetzt einkaufen, ich kaufe ….. [ich geje jetzt ajnkaufen, ich kałfe…] – idę teraz na zakupy, kupię….

ich kaufe [ich kałfe] – kupię ….kogo? co? + Akkusativ

ich kaufe den Käse [ich kałfe den kejze] –  kupię ser

das Geschäft [das Geszeft] – sklep

ich bin im Geschäft [ich bin im geszeft] – jestem w sklepie

möchten – [muchten] – chcieć

ich möchte 5 Brötchen und ein Brot [ich muchte funf Brutchen und ajn Brot] – chciałabym/ chciałbym 5 bułek i chleb.

ich möchte ein halbes Kilo Schweinefleisch [ich muchte ajn halbes Kilo Szwajneflajsz] – chciałabym/ chciałbym pół kilo wieprzowiny

das Fleisch (n.) [das flajsz] – mięso

das Schwein (n.) [das szfajn] – świnia / wieprzek

ein halbes Kilo [ajn halbes Kilo] – pół kilograma

ein Kilo [ajn Kilo] –  kilogram

ich möchte 30 Deko Schinken [ich muchte drajcig deko szinken] – chciałabym/ chciałbym 30 deko szynki

Später gehe ich einkaufen, ich kaufe das Brot, drei Brötchen, die Butter, die Wurst, den Käse, das Rindfleisch, die Eier, das Obst und das Gemüse [ich geje szpejter ajnkałfen, ich kałfe das Brot, draj Brutchen, di Buter, die Wurst, den Kejze, das Rindflajsz, di Ajer, das Obst und das Gemuze] – później pójde na zakupy, kupię chleb, 3 bułki, masło, kiełbasę, ser, wołowinę, jajka oraz warzywa i owoce.

 das Geld (n.) [das Geld] – pieniądze

ich habe viel Geld  [ich habe vil Geld] – mam dużo pieniędzy

ich habe kein Geld  [ich habe kajn Geld] – nie mam pieniędzy

Sie zahlen… [zi calen] – Płaci Pan/ Pani …

das macht zusammen dreißig Euro und fünfzehn Cent [das macht cuzamen drajcg ojro und funfcejn cent] –razem to będzie 30 euro i 15 centów

Komentarze

Dodaj komentarz