Lektion 13 [lekcjon drajcejn] – lekcja trzynasta

dreizehn [drajcejn] – trzynaście

zehn plus drei macht dreizehn [cejn plus draj macht drajcejn] – 10 + 3 = 13

fünf plus acht ist auch dreizehn  [funf plus acht ist ałch drajcejn] – 5 + 8 = 13

Czasownik “wissen” – wiedzieć

Czasownik “wissen” oznacza “wiedzieć” i odmienia się w specyficzny sposób. Jego odmiana jest bardzo podobna do odmiany czasowników modalnych ( czasownikami modalnymi będziemy zajmować się w późniejszych lekcjach). W liczbie pojedynczej pierwsza oraz trzecia osoba mają taką samą formę:

ß – scharfes S , Es -zett

Jest jedną z liter niemieckiego alfabetu, która nie istnieje w języku polskim, podobna jest ona swoją pisownią do dużej litery “B”  a czytana jest jak “s”

die Straße [di Sztrase] – ulica

viele Grüße [file gruse] – pozdrowienia

Zapytanie o drogę:

entschuldigen Sie… [entszuldigen Zi] – przepraszam Pana / przepraszam Panią …

entschuldigung [entszuldigung] – przepraszam

Entschuldigen Sie, wissen Sie wo ein Hotel ist? [wisen Zi wo ajn Hotel ist] – czy nie wiecie Państwo/ Pan / Pani gdzie jest (jakiś) hotel?

Entschuldigung, wissen Sie wo eine Apotheke ist? [entszuldigung Zi, wisen Zi wo ajne Apoteke ist?] – przepraszam czy nie wiecie Państwo/ Pan / Pani gdzie jest (jakaś) apteka?

Pytając o drogę mówimy: Czy wiecie Państwo gdzie : kto?, co? jest,  więc używamy rzeczownika w Nominativie – czyli mianowniku.

Entschuldigung, wissen Sie wo ….

  • ein Geschäft  [ajn geszeft] 
  • ein Bushaltestelle [ajn Bushaltesztele] 

…ist?

das Geschäft (n) [das Geszeft] – sklep

die Apotheke (f) [die Apoteke] – apteka

die Bushaltestelle (f) [die Bushaltestelle] – przystanek autobusowy

der Busbahnhof (m) [der Busbanhof] – dworzec autobusowy

der Bahnhof (m) [der Banhof] – dworzec kolejowy

der Flughafen (m) [der flughafen] – lotnisko

die Schule (f) [die Szule] – szkoła

der Flughafen (m) [der Flughafen] – lotnisko

der Park (m) [der Park] – park

der Arzt (m) [der Arct] – lekarz

das Krankenhaus (n) [das Krankenhałs] – szpital

das Restaurant (n) [das Restałrant] – restauracja

das Theater (n) [das Teater] – teatr

das Museum (n) [das Muzeum] – muzeum

das Schwimmbad (n) [das Szwimbad] – basen

die Straße(f) [die Sztrase] – ulica

Entschuldigung, wissen Sie wo die Lindenstraße ist? [entszuldigung wisen Zi wo di Lindensztrase ist?] – przepraszam czy wiedzą Państwo gdzie jest Lindenstaße?

Entschuldigung, wissen Sie wo ein Schwimmbad ist? [entszuldigung wisen Zi wo ajn Szwimbad ist?] – przepraszam czy wiedzą Państwo gdzie tu jest basen?

Das ist hier  [es ist hir] – to jest tutaj

hier [hir] – tutaj

Das ist in der Nähe  [das ist in der Neje] – to jest w pobliżu

In der Nähe  [in der Neje] – blisko / w pobliżu

Das weiß ich leider nicht  [das wajs ich lajda nicht] – niestety nie wiem tego

leider  [lajda] – niestety

tut mir leid  [tut mir lajd] – przykro mi

Ich bin nicht von hier  [ich bin nicht fon hir] – nie jestem stąd

Ich weiß, ich zeige Ihnen  [ich wajs, ich cajge Inen] – wiem, pokaże Państwu (gdzie to jest)

  • Entschuldigung, wissen Sie wo ein Busbahnhof ist? [entszuldigung wisen Zi wo ajn Busbanhof ist?] – przepraszam czy wiedzą Państwo gdzie tu jest dworzec autobusowy?
  • Ja, ich weiß, ich zeige Ihnen  [ich wajs, ich cajge Inen] – tak wiem, pokaże Państwu (gdzie to jest)

 

  • Entschuldigung, wissen Sie wo ein Krankenhaus ist? [entszuldigung wisen Zi wo ajn Krankenhałs ist?] – przepraszam czy wiedzą Państwo gdzie tu jest szpital?
  • Das weiß ich leider nicht, tut mir leid, ich bin nicht von hier  [das wajs ich lajda nicht, tut mir lajd, ich bin nicht fon hir] – niestety nie wiem tego, przykro mi, nie jestem stąd.

es gibt [es gibt] -jest/ są / znajduje się / znajdują się

Po “es gibt” stosujemy rodzajnik nieokreślony

Entschuldigung, wo gibt es hier ein Restaurant? [entszuldigung wo gibt es hir ajne restałrant?] – przepraszam gdzie znajduje się tutaj jakaś restauracja?

lub

Entschuldigung, ich suche eine Toilette [entszuldigung ich zuche ajne Tojlete] – przepraszam szukam toalety

die Toilette (f) [di tojlete] – toaleta

suchen  [zuchen] – szukać

vierzehn  [fircejn] – czternaście

Komentarze

Dodaj komentarz