Lektion 14 [lekcjon viercejn] – lekcja czternasta

vierzehn [fircejn] – czternaście

 

  • Entschuldigen Sie, wissen Sie wo die Bushaltestelle ist [entszuldigen Zi, wissen Zi wo die Bushaltesztele ist] – przepraszam, czy nie wie Pani gdzie tutaj jest przystanek autobusowy?
  • Ja ich weiß. Ich zeige es Ihnen [ ja ich wajs ich cajge es inen] – Tak wiem, pokaże Panu
  • Tut mir leid, ich weiß nicht. Ich bin nicht von hier [tut mir lajd. Ich wajs nicht. Ich bin nicht fon hir – przykro mi, nie wiem. Nie jestem stąd

Entschuldigung, wissen Sie wo die Schule ist? [entszuldigung Zi, wisen Zi wo di Szule ist?] – przepraszam czy nie wiecie Państwo/ Pan / Pani gdzie jest szkoła?

Ja, das ist in der Nähe [ja, das ist in der Neje] – tak to jest w pobliżu

Ja, das ist nicht weit von hier [ja, das ist nicht wajt fon hir] – tak to jest niedaleko stąd

Czasowniki rozdzielnie złożone:

W języku niemieckim istnieją czasowniki rozdzielnie złożone. Są to czasowniki, które składają się z czasownika podstawowego oraz przedrostka.

Wszystkie czasowniki rozdzielnie złożone w naszej nauce rozpoznacie po tym, że przedrostek będzie podkreślony np:

abbiegen

einkaufen

Podczas używania tych czasowników w zdaniach odmieniamy czasownik podstawowy zgodnie z odmianą, natomiast przedrostek ląduje na końcu zdania:

Ich kaufe heute ein

Biegen Sie nach rechts ab

Wskazywanie drogi:

geradeaus [geradeałs] – prosto

Gehen Sie geradeaus [gejen Zi geradeałs]– proszę iść prosto

 gehen [gejen] – iść

rechts– w prawo

Gehen Sie rechts [gejen Zi rechts]– proszę iść w prawo

abbiegen– skręcać

Biegen Sie rechts ab [bigen Zi links ab] – proszę skręcić w prawo

links– w lewo

Gehen Sie links [gejen Zi links] – proszę iść w lewo

Biegen Sie links ab [bigen Zi links ab]

– proszę skręcić w lewo

vorbei– obok

Gehen Sie an der Schule vorbei [gejen Zi an der Szule forbaj] – proszę przejść obok szkoły

an + Dativ + vorbei

an der Schule vorbei [an der Szule forbaj] – obok szkoły

Gehen Sie am (an + dem = am) Park vorbei [gejen Zi am park forbaj] – obok parku

bis zu [bis cu] – aż do

bis zur Kreuzung [bis cu krojcung] – aż do skrzyżowania

Gehen Sie bis zur Kreuzung [Gejen Zi bis cu krojcung] – aż do skrzyżowania

die Kreuzung [di Krojcung] – skrzyżowanie

bis + zu +Dativ

bis zur (zu + der = zur)  Ampel

bis zum (zu + dem = zum) Park

bis zur Ampel [bis cur Ampel] – aż do świateł

die Ampel  (f) [di Ampel] – sygnalizacja świetlna

bis zur Kirche [bis cur Kirchie] – aż do kościoła

die Kirche  (f) [di Kirchie] – kościół

entlang [entlang] – wzdłuż

den Fluß entlang [den Flus entlang] – wzdłuż rzeki

der Fluß (m) – rzeka

Akkusativ + entlang

die Straße entlang [di Sztrase entlang] – wzdłuż ulicy

Gehen Sie den Fluß entlang [gejen Zi den Flus entlang] – proszę iść wzdłuż rzeki

über [uber] – przez

über den Platz [uber den Plac] – przez plac

der Platz (m) – Plac

über die Brücke [uber di Bruke] – przez most

die Brücke (f) – most


erst [erst]
– najpierw

dann [dan] – później

befindet sich [befindet zich] – znajduje się

Das Kino befindet sich auf der linken Seite [das Kino befindet zich auf der linken Zajte] – kino znajduje się po lewej stronie.

Das Geschäft befindet sich auf der rechten Seite [das Kino befindet zich auf der rechten Zajte] – sklep znajduje się po prawej stronie.

Entschuldigen Sie Wissen Sie wo gibt es hier Goetheschule? [entszuldigen Zi , wisen Zi wo gibt es hir Geteszule] – przepraszam czy wiecie Państwo gdzie znajduje się tutaj szkoła Goethego?

Ćwiczenie:

Przygotowaliśmy dla was pustą mapkę. Aby sprawdzić czy dobrze rozumiecie kierunki narysujcie trasę oraz spróbujcie odgadnąć czego szuka Bartek?:

Entschuldigen Sie Wissen Sie wo gibt es hier …………?

 

Zobacz rozwiązanie

Komentarze

Dodaj komentarz