Lektion 17 [lekcjon zibcejn] – lekcja siedemnasta

Lekcja 17 jest pierwszą lekcją z cyklu “Świadoma Opiekunka – bezpieczny Podopieczny” – skierowanego dla Opiekunek osób starszych. W tym cyklu chcemy zawszeć wszystkie najważniejsze zwroty związane z opieką nad osobą chorą- zwroty dotyczące opieki, informacje na temat chorób oraz wzywanie pogotowia. Więcej na temat cyklu znajdziecie tutaj: “Świadoma Opiekunka- bezpieczny Podopieczny”

CZY WIESZ ŻE? W naszym biurze w Bytomiu możesz odebrać Kartę Życia zupełnie za darmo? Przyjdź do nas- nie musisz z nami współpracować, wystarczy,że uczysz się z nami języka niemieckiego. Koniecznie pamiętaj grupę swojej krwi. Karty są spersonalizowane. Do zobaczenia!

 

 

 

siebzehn [zibcejn] – siedemnaście

der Betreuer (m.) [der Betrojer] – opiekun

die Betreuerin (f.) [di Betrojerin] – opiekunka

lub

der Pfleger (m.) [der Pfleger] – opiekun

die Pflegerin (f.) [di Pflegerin] – opiekunka

 

Ich bin Betreuerin von Frau / Herr …. ( podać nazwisko podpoiecznej / podopiecznego) Bauer (f.) [Ich bin Bertojerin fon Frał / Her …. ] – jestem Opiekunką Pani/ Pana Bauer.

Zaraz po przyjeździe na stanowisko pracy czyli tzw. Sztellę – możemy powiedzieć:

Guten Morgen/ Guten Tag/ Guten Abend ich bin Ihre neue Betreuerin.  [Guten Morgen / Guten Tag / Guten Abend ich bin Ire noje Betrojerin ] – Dzień dobry/ dobry wieczór jestem Państwa/ Pani/ Pana nową opiekunką.

 

Guten Abend ich bin Ihr neuer Betreuer.  [Guten Abend ich bin Ir nojer Betrojer ] – Dobry wieczór jestem Państwa/ Pani/ Pana nowym opiekunem.

 

Pamiętaj, że Twój Podopieczny lub Podopieczna to starsza osoba, której stan zdrowia oraz samopoczucie może się wahać w zależności od dnia, ciśnienia krwi a czasem nawet pogody. Warto każdego dnia zapytać jak się czuje:

 

Guten Morgen wie fühlen Sie sich heute?  [Guten Morgen wi fulen Zi sich hojte ] – Dzień dobry jak się Pan/ Pani dzisiaj czuje?

 

sich fühlen   [zich fulen] – czuć się.

Wie fühlst du dich?   [wi fulst du dich?] – jak się czujesz?

 

Ich fühle mich gut  [ich fule mich gut] – czuję się dobrze

 

 

Ich fühle mich schlecht  [ich fule mich szlecht] – czuję się źle

 

 • warum?  [warum?] – dlaczego?
 • Ich bin krank  [ich bin krank] – jestem chora/ y..
 • was fehlt dir ?   [was felt dir? ] – co Ci dolega?
 • was fehlt Ihnen ?   [was felt Inen? ] – co Pani/ Panu/ Państwu dolega?
 • was tut dir weh ?   [was tut dir weh? ] – co Cię boli?
 • was tut Ihnen weh ?   [was tut Inenr wee? ] – co Panią/ Pana/ Państwa boli?
 • haben Sie Schmerzen  [haben Zi szmercen] – czy ma Pani/ Pan/ Państwo jakieś bóle?

Zobaczcie na części ciała:

die Körperteile [di Kurpertajle] – części ciała

Mir tut (kto?, co? ) der Kopf weh. [Mich tut der Kopf wee] – boli mnie głowa = Ich habe Kopfschmerzen [ich habe Kopfszmercen] – boli mnie głowa (dosł. mam bóle głowy)

 • Wie fühlst du dich heute? [Wi fulst du dich hojte] – jak się dziś czujesz?
 • Heute fühle ich mich schlecht. [ich fule mich szlecht] – czuję się dziś źle.
 • Mir tut der Kopf und der Hals weh [mir tut der Kopf und der Hals wee] – boli mnie głowa i gardło.
 • und tut dir auch der Bauch weh? [und tut dir auch der Bałch wee] – a boli Cię też brzuch?
 • Nein der Bauch tut mir nicht weh [najn der Bałch tut mir nicht wee] – nie brzuch mnie nie boli.

Taki sam dialog możemy zbudować używając słówka “Schmerzen” :

 • Wie fühlst du dich heute? [Wi fulst du dich hojte] – jak się dziś czujesz?
 • Heute fühle ich mich schlecht. [Hojte fule ich mich szlecht] – czuję się dziś źle.
 • Ich habe Kopf- und Halsschmerzen [ich habe Kopf- und Halsszmercen] – boli mnie głowa i gardło.
 • und hast du auch Bauchschmerzen? [und hast du auch Bałchszmerzen] – a boli Cię też brzuch?
 • Nein ich habe keine Bauchschmerzen [ Najn ich habe kajne Bałchszmercen] – Nie nie mam bóli brzucha

CZĘŚĆ CIAŁA + SCHMERZEN = BÓL CZEGOŚ 

 

Hast du Muskelschmerzen? [hast du Muskelszmercen?] – bolą cię mięśnie

Hast du Rückenschmerzen? [hast du Rukenszmercen?] – bolą cię plecy?

UWAGA – wyjątek stanowi serce! :

Ich habe Herzbeschwerden / Ich habe Herzprobleme [Ich habe Hercbeszwerden/ ich habe Hercprobleme] – mam problemy z sercem

 • der Kopf (m) [der Kopf] – głowa
 • der Hals (m) [der Hals] – gardło
 • der Ellbogen (m) [der Elbogen] – łokieć
 • der Bauch (m) [der Bałch] – brzuch
 • der Magen (m) [der Magen] – żołądek
 • das Knie (n) [das Kni] – kolano
 • das Auge (n) [das Ałge] – oko
 • das Ohr (n) [das Or]  – ucho
 • der Mund (m) [der Mund] – usta
 • der Arm (m) [der Arm] – ręka
 • der Herz (m) [der Herc] – serce
 • der Rücken (m) [der Ruken] – plecy
 • das Bein (n) [das Bajn]  – noga
 • der Fuß (n) [der Fus]  – stopa

Żeby powiedzieć, ze bolą nas obie nogi/ ręcę/ oczy itp musimy powiedzieć:

Mir tuen die Beine weh [mir tułen di Bajne wee] – bolą mnie nogi

Mir tuen die Augen weh [Mir tułen die Ałgen wee] – bolą mnie oczy

 

Najczęściej spotykane choroby:

 

die Erkältung (f) [di Erkeltung] – przeziębienie

erkältet [erkeltet] – przeziębiona / przeziębiony

Bist du erkältet ? [Bist du erkeltet?] – czy jesteś przeziębiony?

 

Nein ich bin gesund. [Najn ich bin gezund!] – nie, jestem zdrowa/ y

gesund [gezund] – zdrowy

 

 

Ich bin krank. [ich bin krank] – jestem chora / y

Ich bin erkältet. [ich bin erkeltet] – jestem przeziębiona / y

 

das Fieber  [das Fiber] – gorączka

Hast du Fieber  [hast du Fiber] – czy masz gorączkę?

 

Nein ich habe kein Fieber [najn ich habe kajn Fiber] –nie mam gorączki

 

 

Ja, ich habe Fieber [ja ich habe Fiber] –tak mam gorączkę

Ich habe 37 Grad [ich habe zibenunddrajcig Grad] – mam 37stopni gorączki

 

 

der Schnupfen [der Schnupfen] – katar

der Husten [der Husten] – kaszel

 

Inne objawy przeziębienia to:

die Kopfschmerzen (pl) [die Kopfszmercen] – bóle głowy

die Halsschmerzen (pl) [die Halsszmercen] – bóle gardła

die Rückenschmerzen (pl) [di Rukenszmercen] – bóle pleców

die Muskelschmerzen (pl) [di Muskelszmercen] – bóle mięśni

 

die Grippe (f) [di Gripe] – grypa

die Angine (f) [di Angine] – angina

die Magenprobleme (f) [di Magenprobleme] – problemy z żołądkiem

der Durchfall  (m) [der Durśfal] – biegunka / przeczyszczenie

die Verstopfung (f) [di Fersztopfung]  – zatwardzenie

 

Hast du Fieber?  [hast du Fiber] – czy masz gorączkę?

Haben Sie Fieber [haben Zi Fiber] – czy mają Państwo / Pani / Pan gorączkę?

Haben Sie Husten [haben Zi Husten] – czy kaszlą Państwo / Pani / Pan?

 

der Alzheimer (m) [der Alc chajmer]  – Alzheimer

der Parkinson (m) [der Parkinson] – Parkinson

die Demenz (f) [di Demenc] – demencja

die Asthma (f) [ di Astma]  – astma

der Tumor (m) [ der Tumor]  – nowotwór

die Diabetes (f) [di Diabetes] – cukrzyca

die Inkontinenz (f) [di Inkontinenc] – nietrzymanie moczu

der Schlaganfall (m) [der Szlaganfall]  – wylew

der Dauerkatheter (m) [der Dałerkateter]  – cewnik

die Herzprobleme (f) [die Hercprobleme]  – problemy z sercem

die Herzbeschwerden (pl) [di Hercbeszwerden] – problemy z sercem

das Stoma (n) [das Stoma] – Stomia

der Dekubitus (m) [der Dekubitus]  – Odleżyny

der Bluthochdruck (m) [der Bluthochdruk]  – Nadciśnienie

gehbehindert [gejbehindert] – niepełnosprawna ruchowa

Frau Bauer sitzt  im Rollstuhl [Frał Bałer zitzt im Rolsztul] – Pani Bauer jeździ na wózku inwalidzkim

bettlägerig [betlagerig] – obłożnie chora (leżąca w łóżku)

jemand [jemand]  – ktoś

jemanden betreuen [jemanden betrojen]  – opiekować się kimś

 

Opowiadamy o swojej podopiecznej/ podopiecznym:

Ich bin Betreuerin von Frau Müller seit 2 Monaten [ich bin Betrojerin fon Frał Muler zajt cwaj Monaten]  – jestem opiekunką Pani Müller od 2 miesięcy

albo

Ich betreue Frau Müller [ich betroje Frał Müller]  – opiekuję się panią Müller

Frau Müller litt an Demenz, Krebs…..(inne nazwy chorób)   [Frau Müller lit an Demenc, Krebs….. ]  – Pani Müller cierpi na demencję i raka.

Sie ist bettlägerig/ gehbehindert /taub…..   [Zi ist betlegerig, gejbehindert, tałb ]  – ona jest obłożnie chora/ niepełnosprawna ruchowo/ głucha

Sie hat Stoma/ Dauerkatheter / Dekubitus ….. [ Zi hat stoma, dałerkateter, Dekubitus ]  – ona ma stomię/ cewnik/ odleżyny

Sie sitzt im Rollstuhl. [Zi zict im Rolsztul]  – ona siedzi w wózku inwalidzkim

Sie geht mit dem Stock / mid dem Rollator – [ Zi gejt mit dem Sztok / mit dem Rolator ] – ona porusza się z laską / przy balkoniku …

Komentarze

Dodaj komentarz