Lektion 18 [lekcjon achtcejn] – lekcja osiemnasta

część 1 – Czy chce Pani tabletki?
część 2 – Wizyta u lekarza

Lekcja 18 jest drugą lekcją z cyklu “Świadoma Opiekunka – bezpieczny Podopieczny” – skierowanego dla Opiekunek osób starszych. W tym cyklu chcemy zawszeć wszystkie najważniejsze zwroty związane z opieką nad osobą chorą- zwroty dotyczące opieki, informacje na temat chorób oraz wzywanie pogotowia. 

CZY WIESZ ŻE? W naszym biurze w Bytomiu możesz odebrać Kartę Życia zupełnie za darmo? Przyjdź do nas- nie musisz z nami współpracować, wystarczy,że uczysz się z nami języka niemieckiego. Koniecznie pamiętaj grupę swojej krwi. Karty są spersonalizowane. Do zobaczenia!

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do lekcji 18 zapoznaj się z zagadnieniem gramatycznym: “czasowniki modalne”

Część 1:

Wie fühlen Sie sich heute? [Wi fulen Zi zich hojte] – Jak Pan/ Pani się dziś czuje?

was fehlt Ihnen ? [was felt Inen] – Co Pani/ Panu/ Państwu dolega?

was fehlt dir ? [was felt dir] – Co Tobie dolega?

Ich bin krank. Ich fühle mich schlecht. Ich habe Kopfschmerzen.  [Ich bin krank. Ich fule mich szlecht. Ich habe Kopfszmercen ]

– jestem chora. Czuję się źle. Boli mnie głowa (mam bóle głowy)

Mir tut der Bauch weh. [Mir tut der Bałch wee ] – boli mnie brzuch.

Mir tut der Kopf weh. [Mir tut der Kopf wee ] – boli mnie głowa.

möchten   [muchten] – chcieć

Möchten Sie Tabletten? [Muchten Zi tableten?] – Czy chciałaby Pani tabletki?

die Tabletten (pl) [di Tableten?] – tabletki

die Kopfschmerztabletten (pl) [di Kopfszmerctableten?] – tabletki od bólu głowy

die Magenschmerztabletten (pl) [di Magenszmerctableten?] – tabletki od bólu żołądka / brzucha

Möchten Sie Kopfschmerztabletten? [Muchten Zi Kopfszmerctableten?] – Czy chciałaby Pani tabletki od bólu głowy?

müssen (modalny)  [musen] – musieć

Sie müssen Tabletten nehmen! [ Zi mussen Tableten nejmen !] – Musi Pan / Pani brać tabletki!

So sagt der Arzt [ Zo zagt der Arct ] – Tak mówi lekarz.

Tabletten nehmen! [Tableten nejmen !] –  brać/ zażywać tabletki!

sagen [ zagen ] – mówić

Der Arzt sagt, Sie müssen Tabletten nehmen [ Der Arct zagt, Zi musen Tabletten nejmen ] – Lekarz mówi, że musi brać Pani/ Pan/ Państwo tabletki!

Sie sollen Tabletten nehmen! [ Zi zolen Tableten nejmen !] – Powinien Pan / Pani brać tabletki!

Sie müssen im Bett bleiben! [ Zi mussen im Bet blajben!] – Musi Pan / Pani zostać w łóżku!

im Bett bleiben [im Bet blajben] – zostać w łóżku

Der Arzt sagt, Sie müssen im Bett bleiben [ Der Arct zagt, Zi musen im Bett bleiben ] – Lekarz mówi, że musi Pani/ Pan/ Państwo zostać w łóżku

Wir müssen zum Arzt gehen [ Wir musen zum Arct gejen] – Musimy iść do lekarza.

Inkontinenz [Inkontinenc] – Inkontynencja / Nietrzymanie moczu

Frau  Müller leidet an Inkontinenz [ Frał Muler lajdet an Inkontinenc] – Pani Muler cierpi na Inkontynencję / nietrzymanie moczu

Frau  Müller ist inkontinent [ Frał Muler ist inkontinentc] – Pani Muler jest inkontynentna. = Pani Muler nie trzyma moczu

Sie braucht Windeln [ Zi brałcht Windeln] – Ona potrzebuje pieluch

die Windeln (pl) [ di Windeln] – pieluchy

die Inkontinenzeinlagen (pl) [ di Inkontinencajnlagen] – wkładki

Windeln wechseln  [Windeln wekseln] – zmieniać pieluchy

 

Jestem opiekunką Pani Müller. Pani Müller cierpi na demencję:

Ich bin Betreuerin von Frau Müller. Sie leidet an Demenz  [Ich bin Betrojerin fon Frał Muler. Zi lajdet an Demenc]

Ona ma inkontynencję

Sie ist inkontinent  [Zi ist inkontinent]

Muszę jej zmieniać pieluchy:

Ich muss Frau Müller Windeln wechseln.  [Ich mus Zi Windeln wekseln]

Ona jest obłożnie chora:

Sie ist bettlägerig  [Zi ist betlegerig]

Muszę myć ją w łóżku:

Ich muss Sie im Bett waschen  [Ich mus Zi im Bet waszen]

Muszę ją przebierać

Ich muss Sie umziehen  [Ich mus Zi umcijen]

 

ZWROTY BEZPOŚREDNIE:

 

 • Czy coś Pani przynieść?
 • Soll ich Ihnen etwas bringen  [Zol ich Inen etwas bringen]
 • Teraz zmienię Pani pieluchę.
 • Jetzt wechsle ich Ihnen Windeln  [Ject weksle ich inen Windel]
 • Czy poprawić Pani poduszki?
 • Soll ich Ihnen Ihnen die Kissen zurechtrücken [Zol ich Inen di Kisen zurecht  ruken]
 • Czy jest Pani wygodnie?
 • Ist Ihnen bequem [Ist inen bekwem]

 

 • Czy nie jest Pani za zimno?
 • Ist Ihnen nicht zu kalt [Ist Inen nicht cu kalt]

 

 • Czy nie jest Pani za gorąco?
 • Ist Ihnen nicht zu heiß [Ist Inen nicht cu hajs?

 

 • Czy zamknąć okno?
 • Soll ich das Fenster zumachen? [Zol ich das Fenster zumachen]

 

 • Czy otworzyć okno?
 • Soll ich das Fenster aufmachen? [Zol ich das Fenster ałfmachen]

 

 • Czy chce Pani coś do picia?
 • Möchten Sie etwas zum Trinken? [Muchten Zi etwas zum trinken?]

 

 • Czy chce Pani coś do jedzenia?
 • Möchten Sie etwas zum essen? [Muchten Zi etwas zum esen?]

 

 • Co dziś ugotować?
 • Was soll ich heute kochen? [Was zol ich hojte kochen?]

 

 • Zmienię Pani pościel?
 • Ich wechsle Ihnen die Bettwäsche? [Ich wechsle Inen di Betwesze]

 

Pomogę Pani / Panu:

Ich helfe Ihnen [Ich helfe Inen] :

 

                           wstać                         aufstehen       [ałfsztejen]

                           położyć się               sich hinlegen  [zich hinlejgen]

                           umyć się                   sich waschen  [zich waszen]

                           iść do WC                 auf die Toilette gehen [ałf di Tojlete gejen]

                           jeść                             essen   [esen]

                          ubrać się                   sich anziehen  [sich ancijen]  lub beim Anziehen [bajm Ancijen]

                          rozebrać się             sich ausziehen  [sich ausziehen] lub beim Ausziehen [bajm auscijen]

 

Część 2: Wizyta u lekarza

Beim Arzt [Bajm Arct] – u lekarza:

 • Guten Morgen! [Guten Morgen] – Dzień dobry!
 • Guten Morgen. Was fehlt Ihnen? [Guten Morgen. Was felt Inen?] – dzień dobry. Co Pani/ Panu dolega?
 • Ich habe Kopfschmerzen und Husten [Ich habe Kopszmercen und Husten] – Mam ból głowy i kaszel.
 • Yhm. Wie lange dauert das. [Wi lange dałert das?] – Jak długo to trwa?  ///  Seit wann haben Sie Kopfschmerzen?  [Zajt wan haben ZI Kopfszmercen] – Od kiedy ma Pani/ Pan bóle głowy?

 

 • Seit gestern [Zajt gestern] – od wczoraj  ///  Seit ein paar Tagen [Zajt ajn par Tagen] – od paru dni.

 

 • Haben Sie auch Fieber? [Haben Zi ałch Fiber?] – czy ma Pani również gorączkę?

 

 • Ja ich habe gegen / cirka  38 Grad? [Ja ich habe achtunddrajcig Grad] – tak około 38 stopni.

 

 • Ich möchte Sie untersuchen [Ich muchte Zi unterzuchen] – chciałbym Panią zbadać/ osłuchać.

 

 • Machen Sie den Oberkörper frei [Machen Zi den Oberkurper fraj] – proszę się rozebrać

 

 • Bitte atmen Sie tief ein. [Bite atmen Zi tif ajn] – proszę głęboko oddychać

 

 • Jetzt bitte nicht atmen [Ject bitte nicht atmen] – teraz proszę nie oddychać

 

 • Bitte ziehen Sie sich an [Bite cijen Zi zich an] – teraz proszę się ubrać

 

 • Machen Sie den Mund weit auf und sagen Sie  AAAA! [Machen Zi den Mund wajt ałf und zagen Zi AAAA] – proszę otworzyć szeroko buzię i powiedzieć aaa!

 

 • Sie haben Angine [Zi haben Angine] – ma Pani Anginę
 • Sie haben Halsentzündung [Zi haben Halsentzundung] – ma Pani zapalenie gardła

lub

 • Der Hals sieht gut aus [Der Hals ziet gut ałs] – gardło wygląda dobrze
 • Der Hals ist in Ordnung [Der Hals ist in Ordnung] – gardło est w porządku

 

 • Sie müssen eine Woche im Bett bleiben [Zi mussen ajne Woche im Bet blajben] – musi Pani / Pan zostać w łóżku przez tydzień
 • Sie müssen bis Freitag im Bett bleiben [Zi mussen bis Frajtag im Bet blajben] – musi Pani / Pan zostać w łóżku do piątku
 • Sie müssen ein paar Tagen im Bett bleiben [Zi mussen ajn par tagen im Bet blajben] – musi Pani / Pan kilka dni zostać w łóżku
 • Ich verschreibe Ihnen das Antibiotikum [Ich ferszrajbe Inen das Antibiotikum] – przepiszę Pani Antybiotyk

 

 • Ich verschreibe Ihnen die Medikamente  [Ich ferszrajbe Inen di Medikamente] – przepiszę Pani lekarstwa

 

 • Bitte nehmen Sie ein mal pro Tag diese Tabletten.  [Bite nejmen Zi ajn mal pro tag dize Tableten] – proszę brać te tabletki raz dziennie.

 

 • Bitte nehmen Sie drei mal pro Tag diese Tabletten.  [Bite nejmen Zi draj mal pro tag dize Tableten] – proszę brać te tabletki trz\y razy dziennie.

 

 • Eine am Morgen, nach dem  Frühstück  [Ajne am Morgen nach dem Frusztuk] – Jedną rano, po śniadaniu

 

 • Zweite nach dem  Mittagessen [Cwajte nach dem Mitagesen] – drugą po obiedzie
 • Dritte kurz vorm Schlafengehen [Dritte kurc vorm Szlafengejen] – trzecią na krótko przed pójściem spać

 

 • Bitte nehmen Sie alle acht Stunden diese Tabletten.  [Bite nejmen Zi alle acht sztunden dize Tableten] – proszę brać te tabletki co osiem godzin.

 

 • Ich schreibe Sie bis Montag krank [Ich szrajbe Zi bis Montag krank] – Napiszę Pani zwolnienie do poniedziałku.

 

 • Dann kommen Sie bitte wieder und Gute Besserung!  [Dan komen Zi bite wider und Gute Beserung!] – Później proszę przyjść znowu i życzę Pani szybkiej poprawy!

Gute Besserung [ gute Besserung ] – szybkiego powrotu do zdrowia!

 

 • Danke! Aufwiedersehen  [Danke Ałfwiderzejen] – dziękuję, do zobaczenia!

Komentarze

Dodaj komentarz