Lektion 19 [lekcjon nojncejn] – lekcja dziewiętnasta

część 1 – Umówię Panią do lekarza
część 2 – Wzywanie pogotowia

Lekcja 19 jest trzecią lekcją z cyklu “Świadoma Opiekunka – bezpieczny Podopieczny” – skierowanego dla Opiekunek osób starszych. W tym cyklu chcemy zawrzeć wszystkie najważniejsze zwroty związane z opieką nad osobą chorą – zwroty dotyczące opieki, informacje na temat chorób oraz wzywanie pogotowia. 

 

CZY WIESZ ŻE? W naszym biurze w Bytomiu możesz odebrać Kartę Życia zupełnie za darmo? Przyjdź do nas- nie musisz z nami współpracować, wystarczy,że uczysz się z nami języka niemieckiego. Koniecznie pamiętaj grupę swojej krwi. Karty są spersonalizowane. Do zobaczenia!

 

Część 1:

 • Hallo Bartek! [halo Bartek] – Witaj Bartku!
 • Hallo Karolina!
 • Wie fühlst du dich heute? Bist du gesund? [Wi fulst du dich hojte? Bist du gezund?] – Jak się dzisiaj czujesz? Jesteś zdrowa?
 • Ja, ich bin gesund. Ich fühle mich gut. Danke, und wie fühlst du dich? [Ja, ich bin gezund. Ich fule mich gut. Danke, und wi fulst du dich?] – Tak jestem zdrowy. Czuję się dobrze. Dziękuję a jak ty się czujesz?
 • Na ja, ich fühle mich auch mich ganz gut aber ich habe Kopfschmerzen. [Na ja ich fule mich ałch ganc gut aber ich habe Kopfszmercen ] – Czuję się w miarę dobrze ale boli mnie głowa.
 • Es tut mir leid. Möchtest du vielleicht Kopfschmerztabletten? . [Es tut mir lajd. Muchtest du filajcht Kopfszmerctabletten? ] – Przykro mi. Może chciałabyś tabletkę od bólu głowy?
 • Nein, danke. Ich muss einfach mehr Wasser trinken. [Najn, danke ich muss mer Waser trinken ] -Nie. Dziękuję. Muszę po prostu pić więcej wody.
 • Seit wann hast du Kopfschmerzen? [Zajt wan hast du kopfszmercen?] – od kiedy boli cię głowa?
 • Seit heute Morgen. [Zajt hojte morgen] – od rana.
 • Vielleicht solltest du heute im Bett bleiben? [filajcht zoltest du hojte im Bet blajben] – Może powinnaś dziś zostać w łóżku.
 • Nein, ich habe kein Fieber. [Najn, ich habe kajn Fiber] – Nie, nie mam przecież gorączki.
 • Ok und vielleicht solltest du zum Arzt gehen? [Ok und filajcht zoltest du zum Arct gejen?] – Dobrze ale może powinnaś isć do lekarza?
 • Nein, ist gut. Ich fühle mich gut. Ich habe nur Kopfschmerzen.[Najn, ist gut. Ich fule mich gut. Ich habe nur Kopszmercen] – Nie. Jest dobrze. To tylko ból głowy.
 • Gut. Dann gute Besserung!  [ Gut. Dan gute Beserung!] – dobrze. W takim razie szybkiego powrotu do zdrowia!
 • Danke! [ Danke ] – Dziękuję!

 

 


 

Ich bin Betreuerin von Frau Müller. Frau Müller fühlt sich heute schlecht [Ich bin Betrojerin fon Frał Muler, Frał Muler fult zich hojte szlecht] – jestem Opiekunką Pani Müller. Pani Muler źle się dziś czuje.

sich schlecht fühlen [ zich szlecht fulen ] – źle się czuć

Sie ist heute sehr schwach [ Zi ist hojte zer szwach ] – Ona dziś jest bardzo słaba.

Sie ist heute müde [ Zi ist hojte mude] – Ona jest dziś zmęczona

Sie schläft den ganzen Tag [ Zi szleft den gancen Tag] – Ona śpi cały dzień

Sie schläft die ganze Nacht nicht. [Zi szleft di ganze Nacht nicht] – Ona nie śpi przez całą noc.

Sie braucht Einschlaftabletten [ Zi brałcht Ajnszlaftableten] – Ona potrzebuje tabletek nasennych

Die Eischlaftabletten [ di Ajnszlaftableten] – tabletki nasenne

Die Beruhigungstabletten [di Beruigungstableten] – tabletki uspokajające

 

Frau Müller ist krank. Sie leidet an Grippe. Ich will mich nicht anstecken. [Frał Muler ist krank, zi lajdet an Gripe. Ich wil mich nicht anszteken] – Pani Müller jest chora, ona cierpi na grypę. Nie chcę się zarazić.

sich anstecken [ zich anszteken] – zarazić się

Die Grippe ist ansteckend [ di Gripe ist ajnsztekend] – Grypa jest zaraźliwa

ich will mich nicht anstecken [ ich wil mich nicht anszteken] – nie chcę się zarazić

ansteckend [ ansztekend ] – zaraźliwy/a

Der Arzt muss sie untersuchen [ der Arct mus zi unterzuchen] – Musi zbadać ją lekarz

Der Arzt soll sie untersuchen [ der Arct zol zi unterzuchen] – lekarz powinien ją zbadać.

Ich muss Ihnen den Blutdrück messen [Ich mus Inen den Blutdruk mesen] muszę zmierzyć Pani ciśnienie.

Sie haben sehr hohen / niedrigen Blutdrück! – Ma Pani bardzo wysokie/ niskie ciśnienie.

Sie haben sehr hohen / niedrigen Blutzucker. [Zi haben zer hoen/ nidrigen Blutcuka] Ma pani bardzo wysoki/ niski cukier

hoch [hoh] – wysoki

niedrig [nidrig] niski 

Sie müssen Insulin einspritzen [Zi musen Insulin ajnszpricen] musi Pani sobie wstrzyknąć insulinę.

Frau Müller hat Wunde am Arm [Frał Muler hat Wunde am Arm] Pani Müller ma ranę na ręce.

Herr Bauer hat Wunde am Bein [Herr Bałer hat Wunde am Bajn] Pan Bauer ma ranę na nodze.

Ich mache Ihnen den Verband [Ich mache Inen den Ferband] Zrobię Pani opatrunek

Ich rufe den Arzt an!  [Ich rufe den Arct an ] – dzwonie do / po lekarza. 

  

UMAWIANIE WIZYTY U LEKARZA:

 • Hier Praxis dr Seidel [Hir Praxis dokror Zajdel] – Przychodnia doktora Seidel
 • Guten Tag. Ich brauche einen Termin bei Doktor Seidel [Guten Tag ich brałche ajnen Termin baj Doktor Zajdel] Dzień dobry. Chciałabym termin wizyty u doktora Seidel.

LUB:

 • Ich brauche einen Termin für Frau Müller bei Doktor Seidel [Ich brałche ajnen Termin fur Frał Müller beu Doktor Zajdel ] Chciałabym umówić Panią Müller do doktora Seidel

 

 • Guten Tag. Gut, und waren Sie schon bei uns? [Guten Tag und waren Zi szon bej uns?] Dzień dobry. Dobrze, a czy była już Pani u nas?

 

 • Guten Tag. Und war Frau Müller schon bei uns? [Guten Tag und wa Frał Muller szon baj uns?] Dzień dobry, a czy Pani Müller już u nas była?
 • Ja vor einen Monat [Ja for ajnen Monat] Tak przed miesiącem/ Ja vor zwei Wochen [ Ja for cwaj Wochen] tak przed 2 tygodniami

 

 • Ja ich war schon bei Ihnen aber ich weiß nicht wann [ja ich war szon baj inen, aber ich wajs nicht wan] Byłam już u Państwa ale nie pamiętam kiedy.

 

 • der Arzt ist am Freitag von 10 – 17 Uhr da. Hmmm, also Freitag um 13 Uhr, geht das? [der Arct ist am Frajtag von zejn bis sibcejn Ur da. Hmmm also Freitag um drajcejn Ur. Gejt das?] – Lekarz jest w piątek w godzinach od 10  do 17, hmmm to może piątek o godzinie 13? Czy tak może być?

 

 • geht das? [gejt das?] czy tak może być? 

 

 • ja, das geht [ja das gejt] tak może być

 

 • dann bis Freitag [dan bis Frajtag] A więc do piątku!

 

 • Ja bis Freitag, Aufwiederhören [ja bis frajtag, ałfwiderhuren] – tak, do piątku! Do usłyszenia!


Aufwiederhören!  [Ałfwiderhuren] – do usłyszenia!

Aufwiedersehen! [Ałfwiderzejen] – do zobaczenia!

 

część 2 – Wzywanie pogotowia

1.  Zachowaj spokój

2. Wybierz bezpłatny numer 112

3. Przedstaw się i powiedz co się stało

4. Podaj adres!

 • Hallo! Ich bin Betreuerin von Frau Müller [ Halo ich bin Betrojerin fon Frał Müler] Jestem opiekunką Pani Müller
 • Ich brauche Hilfe [Ich brałche Hilfe] – potrzebuję pomocy!
 • Frau Müller braucht Hilfe [Frał Müller brałcht Hilfe] – Pani Müller potrzebuje pomocy
 • Frau Müller braucht Krankenwagen [Frał Müller brałcht Krankenwagen] – Pani Müller potrzebuje karetki

Frau Müller  / Herr Bauer  ist…..  [Frał Müller / Herr Bałer  ist] ……… – Pani Müller / Pan Bauer jest ….

 • bewusstloss [ bewustlos] – nieprzytomny/a
 • sehr krank [zer krank] – bardzo chora
 • sehr schwach [ zer szwach] – bardzo słaba

Frau Müller / Herr Bauer hat …. [Frał Müller / Herr Bałer hat] ……… – Pani Müller / Pan Bauer ma….

 • hohen Fieber [ hoen Fiber ] – wysoką gorączkę
 • hohen / niedrigen Blutdruck [hoen / nidrigen Blutdruk] – wysokie/ niskie ciśnienie krwi
 • hohen / niedrigen Blutzucker [hoen / nidrigen Blutzucker] – wysoki/ niski cukier we krwi
 • Herzbeschwerden [Hercbeszwerden] – problemy z sercem

Kommen Sie bitte schnell [komen Zi bite sznel] – proszę szybko przyjechać

Meine Adresse ist ………….  [majne Adrese ist] – mój adres to: ……………………

Komentarze

Dodaj komentarz