Lektion 2 [lekcjon zwaj]

zwei [cwaj] – dwa

POZDROWIENIE w zależności od pory dnia:

W języku niemieckim pozdrowienia różnią się w zależności od pory dnia. Jak przywitać się i pożegnać rano,

w południe oraz wieczorem omawialiśmy już w Lekcji 1

PRZEDSTAWIANIE SIĘ / zapytanie o imię po Niemiecku:

genau [genał]

dokładnie!

Ich heiße [ih hajse]

nazywam się …

und du? [und du]

a ty?

wie heißt du? [wi hajst du?]

a ty, jak się nazywasz?

und Sie, wie heißen Sie? [und zi? wie hajsen zi? ]

a Państwo jak się nazywacie?

wie [ wi]

jak?

heißen [hajsen]

nazywać się (bezokolicznik)

Odmianę czasownika regularnego nazywać się “heißen” przez wszystkie osoby oraz liczby będziemy omawiać podczas lekcji 4 dostępnej już wkrótce.

ODPOWIEDŹ na słowo danke [danke] – dziękuje

Bitte [bite]

proszę

Słowa bitte można użyć również w języku niemieckim aby wyrazić prośbę lub życzenie np:

Wiederholen Sie bitte! [ widerholen zi bite]

proszę powtórzyć- używane w formie grzecznościowej

Wiederhol bitte! [ widerhol bite]

powtórz proszę! – forma bezpośrednia

Jako odpowiedzi na dziekuję można użyć również zwrotu:

Jako odpowiedzi na dziekuję można użyć również zwrotu:

gern geschehen [gern geszejen]

w dosłownym tłumaczeniu – chętnie zrobione , żaden problem

Keine Ursache [kajne urzahe]

ah drobiazg/ drobnostka

Tschüss [czus]

cześć

Komentarze

Dodaj komentarz