Lektion 20 [lekcjon cwancig] – lekcja dwudziesta

Hallo an Alle [Halo an ale] – witajcie wszyscy!

zwanzig [cwancig] – dwadzieścia

jawohl! [jawol] – tak jest!

Heute haben wir schon Lektion zwanzig [hojte haben wir szon lekcjon cwancig] – dziś mamy już dwudziestą lekcję

schon [szon] – już

die Freizeit (f) [di frajcajt] – czas wolny

die Pause (f) [di Pauze] – przerwa, pauza, czas wolny

meine Pause [majne Pauze] – moja przerwa

deine Pause [dajne Pauze] – twoja przerwa

 

Mein, dein, meine, deine  czyli zaimki dzierżawcze

Rolą zaimków dzierżawczych zarówno w języku polskim jak i niemieckim jest informowanie o przynależności do kogoś. Np.

Das ist meine Pause [Das ist majne Pauze] – to jest moja przerwa

Das ist deine Freizeit [das ist dajne Frajcajt] – to jest Twój czas wolny

Zaimki dzierżawcze są odmienną częścią mowy: odmieniają się przez osoby , liczby a także przez przypadki.

Zaimki dzierżawcze odmieniają się w liczbie pojedynczej tak jak rodzajnik nieokreślony a w liczbie mnogiej tak jak rodzajnik określony.

Czym są rodzajniki określone i nieokreślone omawialiśmy w naszych ćwiczeniach językowych dostępnych TUTAJ

der Hund (m) [der Hund] – pies

Ist das dein Hund? [ist das dajn Hund?] – czy to jest Twój pies?

Ist das Ihr Hund? [ist das ir Hund?] – czy to jest Państwa pies?

die Katze (f) [di Kace] – kot

Ist das deine Katze? [ist das dajne Kace?] – czy to jest Twój kot?

Das ist ihre Katze? [ das ist ire Kace?] – to jest jej kot

unsere Pause [ unzere Pałze] – nasza przerwa

ich habe jetzt meine Pause [ ich habe ject majne Pałze] – mam teraz moją przerwę

Um wie viel Uhr habe ich Pause? [ um wi fil Ur habe ich Pałze ?] – o której godzinie mam przerwę?

Ich habe Pause von zwölf Uhr bis vierzehn Uhr [ ich habe Pałze fon cfulf Ur bis fircejn Ur] – mam przerwę od 12 do 14 godziny

 

Jeżeli nie pamiętacie jak podaje się czas -Temat godzin to nasza Lekcja 15  

in die Pause gehen [ in di Pałze gejen] – iść na przerwę

Kann ( lub darf ) ich jetzt in die Pause gehen? [ kan ich ject in di Pałze gejen?]   – czy mogę iść teraz na przerwę

Kann ( lub darf ) ich jetzt  Pause haben? [ kan ich ject  Pałze haben?]   – czy mogę mieć teraz na przerwę

Kann ( lub darf ) ich jetzt  Pause machen? [ kan ich ject  Pałze machen?]   – czy mogę zrobić sobie teraz pausę?

Ja, Sie können jetzt in die Pause gehen [ ja, zi kunen ject in di Pałze gejen]   – tak, może iść Pani teraz na przerwę.

 

Ich muss Pause haben [ ich mus Pałze haben]   – muszę mieć przerwę

Ich muss jeden Tag Pause haben [ ich mus jeden Tag Pałze haben]   – muszę mieć przerwę każdego dnia

Ich soll jeden Tag Pause haben [ ich zol jeden tag Pałze haben]   – powinnam mieć każdego dnia przerwę

… das ist mein Recht [ das ist majn Recht ]   – takie mam prawo

 

Ich rufe meine Agentur an…. [ ich rufe majne Agentur an….]   zadzwonię do mojej agencji….

… und bitte um die Klärung [ und bite um di klejrung ]   – a oni z Panem/ Panią/ Państwem wszystko wyjaśnią.

anrufen [ anrufen ]   telefonować/ dzwonić

 

Ich kann nicht die ganze Zeit arbeiten [ ich kan nicht di gance Cajt arbajten]   – nie mogę pracować cały czas….

Ich brauche auch Freizeit [ ich brałche ałch frajcajt]   – potrzebuję też czasu wolnego

brauchen [ brałchen]   – potrzebować

 

Es ist dreizehn Uhr ich gehe in die Pause [ es is drajcejn ur ich geje in d Pałze]   – jest godzina 13, idę na przerwę.

Ich gehe jetzt aus ich komme in 2 Stunden wieder zurück [ ich geje ject ałs ich kome in cwaj sztunden wider zuruk]   – wychodzę teraz i wrócę za 2 godziny.

Ich gehe jetzt aus ich komme um 14 Uhr  zurück [ ich geje ject ałs ich kome um fircejn Ur zuruk]   – wychodzę i wrócę o 14:00 godzinie.

 

Ich gehe spazieren [ ich geje szpacieren]   – idę na spacer

Wenn etwas ist, rufen Sie mein Handy an [ wen etwas ist rufen Zi majn Hendi an]   – gdyby coś się działo, proszę dzwonić na moją komórkę.

Ich gehe jetzt in mein Zimmer [ ich geje ject in majn cima]   – idę teraz do mojego pokoju

Wenn Sie etwas brauchen, rufen Sie mich! [ wen Zi etwas brałchen rufen Zi mich]   – gdyby Pani czegoś potrzebowała proszę wołać

Ich gehe jetzt kurz schlafen, ich bin müde [ ich geje ject kurc szlafen, ich bin mude]   – idę się na chwile przespać, jestem zmęczona.

Bitte stören Sie mich nicht [ bite szturen Zi mich nicht ]   – proszę mi nie przeszkadzać

stören [szturen] –  przeszkadzać

 

sich entspannen [ zich entszpanen]   – relaksować się

Ich gehe mich entspannen [ ich geje mich entszpanen ]   – idę się zrelaksować

Entspannst du dich? [ entszpanst du dich? ]   -relaksujesz się?

Ja, ich entspanne mich abends [ ja, ich entszpane mich abends ]   – tak, relaksuję się wieczorami

Und ich entspanne mich in der Badewanne [ und ich entszpane mich in der Badewane ]   – A ja odprężam się w wannie

Ich entspanne mich beim Fernsehen [ ich entszpane mich bajm Fernzejen ]   – Odprężam się oglądając telewizję

 

Chciałabyś/ chciałbyś abyśmy dodali coś więcej do tej lekcji? Koniecznie daj nam znać o tym na facebooku lub w komentarzu pod lekcją!

Komentarze

Dziuba napisał/a:
19/11/2020
Jasne zrozumiałe lekcje.Bardzo pomagają mi uczyć się uczyc poprawnej i ortograficznej wymowy.Dzieki pozgrawiam caly zespół a&j partners
Halina napisał/a:
19/11/2020
Wszystko jest wyjaśnione jasno i zrozumiałe.

Dodaj komentarz