PIERWSZE LICZEBNIKI NIEMIECKIE które już poznaliśmy:

eins [ajnc]

jeden

zwei [ cwaj ]

dwa

drei [draj]

trzy

Pozostałe niemieckie liczby wraz z wymową znajdziecie pod linkiem: Ćwiczenia językowe – Liczby po niemiecku

TAK / NIE po niemiecku. Proste pytania:

ja [ja]

tak

nein [ najn]

nie

und [und]

i lub a (w zależności od kontekstu)

Ist das … ? [ist das …? ]

czy to jest …?

Zdanie twierdzące z odmienionym czasownikiem na II miejscu:

Das ist… [das is...]

to jest…

Das ist Agnieszka [das ist Agneszka]

to jest Agnieszka

Das ist Lektion 3 [das ist Lekcjon draj]

to jest lekcja trzecia

Zdanie pytające z odmienionym czasownikiem na I miejscu (szyk przestawny):

Was ist das? [was ist das?]

co to jest?

Wer ist das? [wer ist das?]

kto to jest?

Wer? [wer ?]

kto?

Was? [ was ?]

co?

ODMIANA CZASOWNIKA sprechen [szprechen] – mówić

Ich spreche [ich szpreche]

ja mówię

Du sprichst [ du szprichst]

ty mówisz

Sie sprechen [Zi szprechen]

Pan/ Pani/ Państwo mówicie

Aby zapytać kogoś czy mówi po niemiecku należy użyć szyku przestawnego.

Sprichst du Deutsch? [szprichst du dojcz]

czy mówisz po niemiecku?

Sprechen Sie Deutsch? [szprechen zi dojcz]

czy mówicie Państwo po Niemiecku ?

Ja, ich spreche Deutsch [ja, ich szpreche dojcz]

tak mówię po niemiecku

Komentarze

Jola napisał/a:
01/08/2020
Wspaniale lekcję

Dodaj komentarz