LICZEBNIKI NIEMIECKIE które już poznaliśmy:

eins [ajnc]

jeden

zwei [cwaj]

dwa

drei [draj]

trzy

vier [ fir]

cztery

Pozostałe niemieckie liczby wraz z wymową znajdziecie pod linkiem: Ćwiczenia językowe – Liczby po niemiecku

Zaimki osobowe ( niem. Personalpronomen[perzonalpronomen] )

– są częściami mowy, które podobnie jak w języku polskim zastępują rzeczownik. Dzięki temu nie musimy wielokrotnie stosować tego samego rzeczownika.

Odmiana czasowników regularnych:

– w języku niemieckim większość czasowników odmienia się w sposób regularny. Co oznacza, że odmieniają się one jak w tabeli przedstawionej poniżej.
Odmianę czasowników regularnych przedstawimy na przykładzie słowa :

wiederholen [ widerholen]

powtarzać

Liczba pojedyncza:

ich wiederhol e [ich widerhole]

du wiederhol st [du widerholst]

er

sie wiederhol t  [er, zi, es widerholt]

es

Liczba mnoga:

wir wiederhol en [wir widerholen]

ihr wiederhol t  [ir widerholt]

sie

Sie wiederhol en [zi widerholen]

 

ĆWICZENIE 1:

Na przykładzie odmiany czasownika wiederholen, odmień inne czasowniki regularne:

gehen [gejen]

iść

fragen [fragen]

pytać

wohnen [wonen]

mieszkać

Sprawdź czy poprawnie odmieniłeś czasowniki- naucz się wymowy: Odmiana czasowników regularnych gehen, fragen i wohnen + wymowa

Odmiana czasowników nieregularnych:

– w języku niemieckim spotykamy również czasowniki nieregularne zwane także mocnymi. Czasowniki te odmieniają się niż wcześniej omówione czasowniki regularne. Zmiana ta dotyczy zamiany samogłoski “e” i “a” w rdzeniu słowa.

e- zamienia się na i oraz ie

a- zamienia się na ä

Na poprzedniej lekcji poznaliśmy jeden z czasowników nieregularnych : sprechen czyli mówić:

Liczba pojedyncza:

ich sprech e [ich szpreche]

du sprich st [du szprichst]

er

sie spich t  [szpricht]

es

Liczba mnoga:

wir sprech en [wir szprechen]

ihr sprech t [ir szprecht]

sie

Sie sprech en [ zi szprechen]

Komentarze

Dodaj komentarz