Zapraszamy do drugiej części serii „Różnice kulturowe między Niemcami a Polakami”. Postaramy przybliżyć się różnice dotyczące postrzegania prywatności naszych zachodnich sąsiadów.

 

Świadomość różnic kulturowych pomiędzy Niemcami a Polakami jest kwestią niezwykle istotną dla osób pracujących za granicą. Ich nieznajomość może prowadzić do nieporozumień lub otwartych konfliktów. Dopóki nie spotkamy się z innymi wzorcami zachowania uznajemy, że nasza kultura jest najlepsza. Problem pojawia się, gdy jesteśmy konfrontowani z ,,innością”, która staje się wyzwaniem.

W niniejszym artykule omówimy różnice kulturowe między Niemcami a Polakami. Ich znajomość można przekuć w sukces w relacjach z niemiecką rodziną, ponieważ ocena tych samych zasad jest zależna od nastawienia i punktu widzenia.

Prywatność kontra życie zawodowe

W Polsce często łączy się ze sobą życie zawodowe i prywatne. Koledzy z pracy przyjaźnią się też po pracy. Jako naród często dążymy do skrócenia dystansu pomiędzy współpracownikami poprzez szybkie przejście na ,,ty” lub używamy formy ,,Pani Beato”.

Takie podejście jest obce niemieckiej kulturze pracy. Niemcy używają nawet powiedzenia ukazującego
to rozgraniczenie: ,,Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps” (Służba jest służbą, a wódka wódką). W sytuacjach zawodowych najczęściej jesteśmy z kolegami na Pan/Pani, a do szefa zwracamy się używając jego tytułu zawodowego. W języku niemieckim istnieją tylko dwie formy zwracania się do kogoś: na ty (Beate) lub na Pan/Pani z użyciem nazwiska (Frau Schmidt), nie istnieje polska forma przechodnia: Pani Beato (Frau Beate). W opiece zasada ta jest często pomijana i zwracamy się do pacjenta: Frau Margarethe, ale formę zwracania się do pacjenta oraz rodziny warto ustalić na początku naszego pobytu.

W Niemczech bardzo rzadko zdarza się, żeby utrzymywać zażyłe prywatne stosunki ze współpracownikami. Niemcy często spotykają się prywatnie w określonych dniach i o określonych godzinach (tzw. Stammtisch),
ale z osobami spoza pracy. Są zdania, że łączenie spraw prywatnych źle wpływa na wydajność pracy i osiąganie celu. Niemcy są również orędownikami ochrony strefy prywatnej.

Ochrona sfery prywatnej

Niemcy są bardzo czuli na punkcie swojej prywatności oraz przysługujących im praw. Nie chcą poprzez swoje pytania lub zachowanie naruszać wolności decyzji innej osoby. Żeby ukazać tą różnicę możemy posłużyć się przykładem polskiej i niemieckiej gościnności.

Jeżeli jesteśmy czyimś gościem, zdarza się, że gospodarz kilkakrotnie prosi, żebyśmy się czymś poczęstowali.
W polskiej kulturze nie jest dobrze widziane, jeżeli od razu się zgadzamy, uznajemy to za przejaw złego wychowania. W Niemczech jest wręcz przeciwnie. Jeżeli raz odmówimy, Niemiec nie będzie naciskał. Z jego punktu widzenia byłaby to ingerencja w nasze decyzje oraz oznaka natarczywości.

Podobnie, jeżeli jesteśmy zapraszani w gości, zwyczajowo, zarówno w Polsce jak i w Niemczech, przynosimy coś ze sobą. Różnica polega na tym, że w Polsce częstujemy gości np.: przyniesionym winem. Natomiast Niemiec zabiera prezent dla siebie, a częstuje gości wcześniej przygotowanymi potrawami. Nie należy tego postrzegać jako przejaw skąpstwa, ale poszanowania dla gościnności gospodarza. Oznacza to, że chętnie skorzystamy z potraw przygotowanych przez gospodarza, a produkty przyniesione przez nas są osobistym prezentem dla niego.

Kolejnym sposobem w jaki Niemcy wyrażają szacunek dla drugiej osoby jest punktualność.

Omówione powyżej różnice kulturowe pomiędzy Niemcami a Polakami są jedynie wybranymi zagadnieniami z tego zakresu. Ich świadomość pozwala unikać nieporozumień i spojrzeć z odpowiedniej perspektywy na te różnice.

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w branży opiekuńczej jesteśmy świadomi, jak ważne jest to zagadnienie w pracy Opiekuna/Opiekunki. Dlatego w ramach naszego kursu języka niemieckiego rozszerzonego o zajęcia medyczne przygotowujemy naszych pracowników na kontakt z kulturą naszych sąsiadów poprzez dodatkowe lekcje obejmujące różnice kulturowe między Niemcami a Polakami. Osoby zainteresowane tematem serdecznie zapraszamy na organizowane przez nas kursy.