Zapraszamy do trzeciej części serii „Różnice kulturowe między Niemcami a Polakami”. Świadomość różnic kulturowych pomiędzy Niemcami a Polakami jest kwestią niezwykle istotną dla osób pracujących za granicą. Ich nieznajomość może prowadzić do nieporozumień lub otwartych konfliktów.

 

Dopóki nie spotkamy się z innymi wzorcami zachowania uznajemy, że nasza kultura jest najlepsza. Problem pojawia się, gdy jesteśmy konfrontowani z ,,innością”, która staje się wyzwaniem.

W niniejszym artykule omówimy różnice kulturowe między Niemcami a Polakami. Ich znajomość można przekuć w sukces w relacjach z niemiecką rodziną, ponieważ ocena tych samych zasad jest zależna od nastawienia i punktu widzenia.

Punktualność kontra ,,studencki kwadrans”

Niemcy jako naród są bardzo przywiązani do punktualności. Spóźnianie się jest postrzegane jako brak szacunku, a w życiu zawodowym brak solidarności.

Różnicę tę widać znowu chociażby w sposobie przyjmowania gości. W Polsce jest w dobrym tonie, aby przyjść, gdy jesteśmy umówieni na 17.00 kilka minut później. Polacy pokazują tym samym szacunek dla gospodarza, który ma więcej czasu na przygotowania.

W Niemczech z reguły wszystko przygotowane jest wcześniej a pojawienie się po ,,studenckim kwadransie” świadczy o braku poszanowania dla czasu gospodarza. Oznaką szacunku dla partnera jest też wcześniejsze planowanie.

Planowanie kontra ,,jakoś to będzie”

Niemcy jako naród nie lubią sytuacji nieprzewidywalnych i trudno jest im w nich adekwatnie zareagować. Ustanawiając różne zasady starają się panować nad sytuacją. Ich zamiłowanie do porządku jest odzwierciedleniem sposobu myślenia, w którym jasno określone zasady gwarantują pokojową współpracę, ograniczają potencjalne ryzyko i dają jednostce poczucie bezpieczeństwa. Prócz tego szanując obowiązujące prawo Niemiec okazuje szacunek dla swojej ojczyzny.

Natomiast Polacy są bardziej elastyczni i chętniej skłaniają się do ryzyka. Większość przepisów traktują jako ograniczenie i jeżeli nie są one korzystne, dążą do ich omijania. Z niemieckiego punktu widzenia jest to przejaw braku profesjonalizmu i chaotyczności.

Podejście do kobiet

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej mężczyzn -opiekunów, co jest bardzo pozytywnym zjawiskiem. Jednak nadal znaczna część miejsc pracy zajmowana jest przez kobiety, dlatego na zakończenie warto powiedzieć sobie kilka słów o niemieckim podejściu do kobiet, które trochę różni się od polskiego.

W polskiej kulturze kobiety dążą z jednej strony do równego traktowania, a z drugiej uznają, że traktowanie ich w szczególny sposób, to nic zdrożnego. Przejawia się to chociażby w: przepuszczaniu kobiety w drzwiach, ustępowaniu miejsca lub nawet okazaniu szacunku poprzez całowanie w rękę. Nierespektowanie tych zasad w naszym kraju często uznawane jest za przejaw złego wychowania.

Natomiast Niemcy już dawno dążyli do równego traktowania mężczyzn i kobiet na wielu płaszczyznach, co odzwierciedla się nawet w języku. W języku niemieckim istnieją odpowiedniki żeńskie dla zdecydowanej większości zawodów, przy czym w Polsce określenie np.: taksówkarka nadal nie jest przyjęte i brzmi niecodziennie. Konsekwencją takiej postawy jest traktowanie kobiety jako równiej płci, dlatego nie czekajmy w Niemczech na przepuszczenie w drzwiach lub inne przejawy nadrzędnej pozycji kobiet. Nie należy takiego stanu rzeczy traktować jako afrontu, ale jako przejaw sposobu myślenia całej społeczności.

Omówione powyżej różnice kulturowe pomiędzy Niemcami a Polakami są jedynie wybranymi zagadnieniami z tego zakresu. Ich świadomość pozwala unikać nieporozumień i spojrzeć z odpowiedniej perspektywy na te różnice.

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w branży opiekuńczej jesteśmy świadomi, jak ważne jest to zagadnienie w pracy Opiekuna/Opiekunki. Dlatego w ramach naszego kursu języka niemieckiego rozszerzonego o zajęcia medyczne przygotowujemy naszych pracowników na kontakt z kulturą naszych sąsiadów poprzez dodatkowe lekcje obejmujące różnice kulturowe między Niemcami a Polakami. Osoby zainteresowane tematem serdecznie zapraszamy na organizowane przez nas kursy.