Kochani! Już za niespełna miesiąc w #AJPartners będziemy obchodzić wspaniały Jubileusz–Nasze 15 Urodziny ?  ?

Od 2005 roku nieprzerwanie pracujemy z sercem opiekując się każdego dnia osobami starszymi ?

Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że w naszych szeregach są jedni z najlepszych Opiekunów i Opiekunek w Polsce ❤️ Nasza praca cały czas skierowana jest na pomoc drugiemu człowiekowi, niesienie mu radości i nadziei.

Z okazji 15-lecia naszej wspólnej pracy i tworzenia #AJPartners chcieliśmy zorganizować wspólne spotkania dla naszych Opiekunek i Opiekunów, Pracowników i Przyjaciół, tych co w Polsce i tych co w Niemczech, żeby uczcić jubileusz. Niestety Covid-19 pokrzyżował nam te plany, ale pokazał również, że nie ważna jest odległość i tak możemy w tym dniu być RAZEM.

Pokazał również wszystkim jakimi BOHATERAMI są Opiekunki i Opiekunowi osób starszych ?‍♀️?‍♂️

Pokażmy jeszcze raz naszą siłę! Kochani! Opiekunki, Opiekunowie, Pracownicy i Przyjaciele wyślijcie zdjęcie z napisanymi na kartce życzeniami (z dołączonym napisem: #15UrodzinyAJPartners) lub nagrajcie filmik z życzeniami urodzinowymi i wyślijcie na nasz firmowy Messenger @ajpartnersopiekunki lub na maila marketing@ajpartners.pl, między 25 maja, a 31 maja.

Życzenia przesłane przez pierwsze 15 osób zostaną uhonorowane bonami SODEXO o wartości 150,00 zł, a kolejne 50 osób otrzyma bony SODEXO na kwotę 50,00 zł zgodnie z regulaminem ?

15 czerwca opublikujemy to czego sobie życzymy w postaci jednego wspólnego filmu.

Jeszcze raz dziękujemy, że tworzycie zespół A&J Partners, bo RAZEM JESTEŚMY SILNI – ZUSAMMEN SIND WIR STARK ❤️

ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ A&J PARTNERS „ŻYCZENIA NA 15 LECIE”:

1. Organizatorem akcji promocyjnej „ŻYCZENIA NA 15 LECIE” jest A&J Partners.

2. Uczestnikami akcji promocyjnej uprawnionymi do otrzymania bonu Sodexo są jedynie osoby związane umową zlecenie lub umową o pracę z A&J Partners.

3. Warunkiem uczestnictwa w akcji promocyjnej jest nadesłanie życzeń na 15-lecie firmy A&J Partners na firmowy Messenger praca dla Opiekunek A&J Partners lub na maila marketing@ajpartners.pl

4. A&J Partners dokona wyboru życzeń i opublikuje je na swoich stronach internetowych i mediach społecznościowych. A&J Partners zastrzega sobie uprawnienie do opublikowania życzeń wedle swego uznania, co oznacza, że nie każde nadesłane życzenie zostanie opublikowane.

5. Autorów 15 (piętnastu) pierwszych przesłanych życzeń otrzyma bon Sodexo o wartości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych 00/100), zaś kolejnych 50 (pięćdziesięciu) bon Sodexo o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100).

6. Życzenia można nadsyłać od godz. 8.00 w dniu 25 maja 2020 r. do godz. 23.59 w dniu 31 maja 2020 r. Publikacja życzeń odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r., zaś nadesłanie bonów upominkowych do laureatów nastąpi do dnia 30 czerwca 2020 r.

7. Jedna osoba może nadesłać kilka życzeń, jednak niezależnie od liczny nadesłanych życzeń nabywa uprawnienie do otrzymania tylko jednego bonu. Bonu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.

8. Życzenia zawierające treści zabronionych prawem, obraźliwych czy wulgarnych będą wykluczone z akcji promocyjnej.

9. Przesłanie życzeń jest uważane za równoznaczne z wyrażeniem zgody autora na ich publikację przez A&J Partners w przestrzeni internetowej, między innymi na stronach www, mailach czy mediach społecznościowych. Ponadto treść życzeń nie może naruszać praw autorskich przysługujących osobom trzecim, nadawca musi być autorem życzeń. Nadesłanie życzeń jest zatem równoznaczne złożeniem oświadczenia, iż nadawca jest autorem tych życzeń.

10. Udział w akcji promocyjnej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez A&J Partners sp. z o.o. w Bytomiu w ramach akcji promocyjnej, w tym na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska przez A&J Partners, w tym także z wyrażeniem zgody na upublicznienie fragmentów lub całości życzeń w przestrzeni internetowej w działalności informacyjno-promocyjnej A&J Partners. Uczestnik przyjmuje także do wiadomości, iż udzielone dane zostały dobrowolnie i przysługuje mu prawo do wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

11. Nadesłanie życzeń i udział w akcji promocyjnej jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Właściciel serwisu Facebook nie jest Organizatorem, ani Partnerem Akcji.

12. Uczestnictwo w akcji jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.