Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa, Państwa rodzin, naszych Opiekunek i Opiekunów stale śledzimy
i wdrażamy zalecenia wydane przez Ministerstwo Zdrowia oraz Światową Organizację Zdrowia w zakresie dotyczącym Koronavirusa. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby są osoby starsze,
z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Mając to na uwadze, prosimy uwzględniać poniższe zalecenia. Mają one charakter profilaktyczny i wiążą się z troską i dbaniem o zdrowie.

Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

 

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu.

Zasięgnij pomocy medycznej.

Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy ) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin

Pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

 
Źródło: https://www.gov.pl/  

Podczas pobytu w Niemczech prosimy zachować ostrożność przy wyjściach do miejsc wiążących się z dużymi skupiskami ludzi. Najbezpieczniej by zakupy robiła 1 osoba w gospodarstwie domowym. Jeśli osobą robiącą zakupy jest Pan/Pani – proszę zawsze pamiętać o zastosowaniu środków higieny i dokładnym umyciu rąk przed podejściem do Podopiecznego, oraz pozostawieniem odzieży wierzchniej z dala od pacjenta. Jeśli podejrzewasz u siebie koronawirusa (w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem lub miałeś kontakt z osobą zakażoną + masz podwyższoną temperaturę + obserwujesz u siebie suchy kaszel połączony z dusznościami) – bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno – zakaźnego.

Bezpłatna infolinia w Polsce 24/7:

800 – 190 – 590

W Niemczech zgłosić należy się do najbliższego lekarza, lub zadzwonić pod numer 116117  oraz co ważne: POZOSTAĆ W DOMU do udzielenia pomocy.

Numer alarmowy A&J Partners: 0048 666 015 437

Z wyrazami szacunku

A&J Partners