Lektion 1 [lekcjon ajnc]

Zarówno w języku polskim jak i niemieckim wyróżniamy oficjalną/ grzecznościową formę zwrotu „Per Pan/ Pani” lub bezpośrednią „Per ty”.

PRZYWITANIE po niemiecku:

Guten Morgen [guten morgen]

Oficjalne pozdrowienie „Dzień dobry” używane do godziny 10:00 rano

Guten Tag! [guten tag]

oficjalne pozdrowienie „Dzień dobry” od 10:00 do wieczora

Guten Abend! [guten abent]

„Dobry wieczór”

PRZEDSTAWIANIE SIĘ po niemiecku:

Niemieckie ch wypowiadane w wyrazie ICH czyli brzmi podobnie jak polskie ś – aby wymawiać go w sposób bardziej naturalny warto poćwiczyć na słowie CHinina

ich [iś]

ja

ich bin Karolina [iś bin Karolina]

jestem Karolina

und du? [und du]

a ty?

und Sie [und Zi]

a Pan / Pani/ Państwo?

Czasownik być sein [zajn] w języku niemieckim jest czasownikiem nieregularnym, co oznacza, że w odmianie przez osoby przyjmuje różne formy. Odmianę czasowników regularnych i nieregularnych będziemy omawiać w późniejszych lekcjach.

Pytanie o samopoczucie i odpowiedzi

W języku oraz kulturze polskiej nie często pytamy nowo poznanej osoby o samopoczucie. W kulturze niemieckiej czy też angielskiej jest to bardzo popularne. Praktycznie przy każdym kontakcie nasz rozmówca zapyta nas „jak leci”?

Mało tego, w odpowiedzi raczej nie powinniśmy użalać się nad sobą a odpowiedzieć ” dobrze, dziękuje”, „może być”

Wie geht’s? / Wie geht es dir? [wi gejts / wi gejt es dir]

w dosłownym tłumaczeniu „jak ci idzie?” „jak leci?”

Wie geht es Ihnen? [wi gejt es inen]

jak Państwu/ Pani / Panu leci?

Sehr gut! [zer gut]

bardzo dobrze

Gut! [gut]

dobrze

Es geht [es gejt]

może być, ujdzie

Danke! [danke]

dziękuję

und dir? [und dir]

a Tobie?

und Ihnen? [und inen]

a Pani/ Panu/ Państwu?

a Pani/ Panu/ Państwu? [auch gut danke]

również / też dobrze, dziękuję

Zwroty na pożegnanie:

Auf Wiedersehen [auf widerzejn]

Do widzenia! – oficjalnie

Gute Nacht! [gute nacht]

Dobrej nocy! – oficjalnie

Tschüß [czus]

cześć – bezpośrednio

Komentarze