Lektion 11 [lekcjon elf] – lekcja jedenasta

Przypomnienie poznanych dotychczasowo liczb:

einz [ajnc] – jeden

zwei [cwaj] – dwa

drei [draj] – trzy

vier [fir] – cztery

fünf [funf] – pięć

sechs [zechs] – sześć

sieben [ziben] – siedem

acht [acht] – osiem

neun [nojn] – dziewięć

zehn [cejn] – dziesięć

elf [elf] – jedenaście

Ich heiße ……….. Ich bin…….. Jahre alt. Ich bin Betreuerin. Ich wohne in Beuthen aber auch in Berlin. Ich verstehe Deutsch, Polnisch und Englisch. [Ich hajse ….. ich bin  …. jare alt. Ich bin betrojerin. Ich wone in Bojten aber auch in Berlin. Ich ferszteje Dojcz, Polnisz und Englisz] – nazywam się….. Mam ….. lat. Jestem opiekunką. Mieszkam w Bytomiu ale także w Berlinie. Rozumiem po niemiecku, polsku i angielsku.

Zapytanie o pochodzenie:

Woher kommst du? [woher komst du?] – skąd pochodzisz?

Woher kommen Sie? [woher komen zi?] – skąd Państwo pochodzicie?

kommen [komen] – pochodzić, przyjeżdżać, przychodzić

Ich komme aus Polen [ich kome aus Polen] – pochodzę z Polski

Ich und meine Familie 

klein [klajn] – mały

groß [gros] – duży

Ich habe eine kleine Familie [ich habe ajne klajne familie] – mam małą rodzinę

Ich habe eine große Familie [ich habe ajne grose familie] – mam dużą rodzinę

Hast du eine große oder kleine Familie?  [hast du ajne grose oder klajne Familje ] – masz dużą czy małą rodzine?

haben [haben] – mieć / posiadać

die Familie (f) [di familje] – rodzina

das Kind (n) [das Kind] – dziecko

das Einzelkind (n) [das ajncelkind] – dziecko

die Kinder (pl) [di Kinder] – dzieci

das Geschwister (n) [das geszwister] – rodzeństwo

die Schwester (f) [di szfester] – siostra

der Bruder (m) [der bruder] – brat

die Eltern (pl) [die Eltern] – rodzice

die Mutter (f) [di Muter] – mama

die Mama (f) [di Mama] – mama potocznie

der Vater (f) [der Fater] – tata

der Papa (m) [der Papa] – tata potocznie

die Ehefrau (f) [di Ejefrał] – żona

der Ehemann (m) [der Ejeman] – mąż

die Großeltern (pl) [die Groseltern] – rodzice

die Großmutter (f) [di grosmuter] – babcia

die Oma (f) [di Oma] – babcia potocznie

der Großvater (f) [der grosfater] – dziadek

der Opa (m) [der Opa] – dziadek potocznie

die Tochter (f) [di Tochter] – córka

der Sohn (m) [der Zon] – syn

der Onkel (m) [der Onkel] – wujek

die Tante (f) [die Tante] – ciocia

der Onkel (m) [der Onkel] – wujek

jünger  [junga] – młodszy / młodsza

älter  [elter] – starszy / starsza

Mein Bruder ist älter als ich.  [majn bruder ist elter alz ich] – mój brat jest starszy odemnie.

Ich habe eine große Familie. Ich habe einen Bruder. Er ist jünger als ich und er heißt Tomasz. Ich habe keine Schwester. Meine Eltern wohnen in Krakau. Meine Mutter heißt Irena und mein Vater heißt Roman. Ich habe auch drei Tanten. Ich bin verheiratet und ich habe eine Ehefrau. Wir haben keine Kinder.  

[Ich habe ajne grose Familje. Ich habe ajnen Bruder. Er ist junga als ich und er hajst Tomasz. Ich habe kajne Szwester. Majne Eltern wonen in Krakał. Majne Muter hajst Irena und majn Fata hajst Roman. Ich habe auch draj Tanten. Ich bin ferhajratet und ich habe ajne Ejefrał. Wir haben kajne Kinder]

– Mam dużą rodzinę. Mam brata. On jest młodszy ode mnie. Nie mam siostry. Moi rodzice mieszkają w Krakowie. Moja mama nazywa su e Irena a mój tata Roman. Jestem żonaty i mam żonę. Nie mamy dzieci.

Der Familienstand

verheiratet [ferhajratet] – zamężna / żonaty

ledig [ledih] – wolny ( nigdy niezamężny / nieżonaty)

verwitwet [ferwitfed] – owdowiały / owdowiała

die Witwe (f) [die witfe] wdowa

der Witwer (m) [der witfer] wdowiec

geschieden [gesziden] – rozwiedziony/ rozwiedziona

Single [Single] – sam / singiel/ singielka

aufwiederhören! [ałfwiderhuren] – do usłyszenia!

 

Komentarze

Dodaj komentarz