Świadomość różnic kulturowych pomiędzy Niemcami a Polakami jest kwestią niezwykle istotną dla osób pracujących za granicą. Ich nieznajomość może prowadzić do nieporozumień lub otwartych konfliktów.
Dopóki nie spotkamy się z innymi wzorcami zachowania uznajemy, że nasza kultura jest najlepsza.

 

Problem pojawia się, gdy jesteśmy konfrontowani z ,,innością”, która staje się wyzwaniem. W niniejszym artykule omówimy różnice kulturowe między Niemcami a Polakami. Ich znajomość można przekuć w sukces w relacjach z niemiecką rodziną, ponieważ ocena tych samych zasad jest zależna od nastawienia i punktu widzenia.

Niemieckie upodobanie do gwary

Wpływ na fakt, że Niemcy również w sytuacjach codziennych posługują się gwarą nie wynika z ich złej woli, ale
z historii Niemiec jako związku państewek federalnych. Polacy jako naród dążyli do centralizacji, chcieli ustanowić jeden ośrodek władzy, władać jednym językiem. Natomiast Niemcy od zawsze tworzyli małe, federalne księstwa, które różniły się od siebie religią, sposobem zarządzania, a przede wszystkim gwarą. Również obecnie poszczególne landy cieszą się dużą autonomią i chętnie podkreślają swoją wyjątkowość. Wyraża się to np.
w doborze stroju (Niemcy nawet na co dzień chodzą w strojach ludowych) lub nagminnym użyciu gwary. Niemcy w pierwszej kolejności uznają siebie za Bawarczyków lub Westfalczyków, a dopiero później za Niemców. Biorąc to pod uwagę nie dziwi fakt, że używają gwary również w życiu codziennym, ponieważ jest ona pierwszym wyznacznikiem przynależności do danego regionu i powodem do dumy.

Dlatego ważne jest, aby przypominać Niemcom o porozumiewaniu się z nami w Hochdeutsch (wysoki niemiecki). Zdanie: ,,Sprechen Sie bitte Hochdeutsch” nie jest w złym tonie, wręcz przeciwnie stanowi dla Niemca jasny komunikat. Jasność przekazu jest kolejną z istotnych różnic pomiędzy tymi dwoma narodami.

Przekaz ,,prosto z mostu” kontra ,,owijanie w bawełnę”

Polacy nauczeni są do tzw. ,,czytania między wierszami”, czyli przekazu oprócz treści wypowiedzi również innych informacji poprzez mowę ciała i inne sygnały niewerbalne. Dla Niemców taki przekaz jest nieczytelny i dwuznaczny, ponieważ skupiają się na treści, a nie formie wypowiedzi. Celem komunikacji jest wymiana informacji w celu podjęcia szybkiej decyzji. Poza tym Niemcy szybko przechodzą do rzeczy, bez niepotrzebnych (z ich punktu widzenia) wstępów, swoje zdanie wypowiadają bezpośrednio, a krytykę wyrażają otwarcie, bez ,,owijania w bawełnę”. Takie podejście do sprawy jest traktowane przez Polaków jako grubiańskie i bezduszne. Natomiast nasz sposób komunikacji postrzegany jest przez Niemców jako chaotyczny i niejasny. Warto w tym miejscu pamiętać, że Niemcy są narodem nastawionym na zadania. Jasne wyrażenie krytyki umożliwia szybką poprawę błędów i lepszą współpracę. Krytyki nie traktuje się (jak w Polsce) osobiście, tylko jako ocenę wykonanej pracy, a nie osoby.

Mówienie na temat sukcesów i umiejętności

Niemców i Polaków różni oprócz modelu komunikacji również sposób mówienia o własnych osiągnięciach oraz kompetencjach. Polski rozmówca bardzo często nie mówi bezpośrednio o swoich dokonaniach. Dzięki temu chce pozyskać sympatię drugiej strony, ponieważ uchodzi za osobę skromną i świadomą swoich ograniczeń. Bezpośrednie mówienie o swoich sukcesach postrzegane jest jako przejaw arogancji. W niemieckiej kulturze otwarcie mówi się o własnych dokonaniach i nie jest to uważane za przejaw zbytniej pewności siebie, czy arogancji. Niemcy wychodzą z założenia, że sukcesy są wynikiem ich ciężkiej pracy oraz determinacji w dążeniu do celu. Dlatego np.: podczas rozmowy kwalifikacyjnej sami podkreślają swoje mocne strony, ponieważ są świadomi, że tym samym zyskują w oczach przyszłego pracodawcy.

Omówione powyżej różnice kulturowe pomiędzy Niemcami a Polakami są jedynie wybranymi zagadnieniami z tego zakresu. Ich świadomość pozwala unikać nieporozumień i spojrzeć z odpowiedniej perspektywy na te różnice. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w branży opiekuńczej jesteśmy świadomi, jak ważne jest to zagadnienie w pracy Opiekuna/Opiekunki. Dlatego w ramach naszego kursu języka niemieckiego rozszerzonego o zajęcia medyczne przygotowujemy naszych pracowników na kontakt z kulturą naszych sąsiadów poprzez dodatkowe lekcje obejmujące różnice kulturowe między Niemcami a Polakami. Osoby zainteresowane tematem serdecznie zapraszamy na organizowane przez nas kursy.